Jak se stát Bc. na anglistice

O co v zásadě jde

V příštích několika letech bude vaším úkolem teoreticky jednoduchá věc – získat 180 kreditů za navštěvování různých předmětů a kurzů – a nakonec složit bakalářské státní zkoušky. Tím se dostanete k vašemu možná vysněnému titulu Bc. Teoreticky by se to také mělo dát všechno zvládnout za tři roky, když si to prodloužíte na čtyři, nic se ale nestane. Pokud budete potřebovat ještě nějaký další čas navíc, budete si muset již za studium připlatit, nejdéle však může vaše studium trvat šest let. Abyste to zvládli za tříletou standartní dobu studia, bylo by dobré, kdyby se vám podařilo v každém semestru získat 30 a více kreditů.

Typy předmětů

Kredity se získávají za absolvování různých typů předmětů. Obecně je dělíme podle jejich důležitosti a typu zakončení:

Dle jejich významnosti k vašemu studiu máme předměty povinné (tj. které musí student absolvovat jako nezbytnou podmínku pro konání státní závěrečné zkoušky), povinně volitelné (volené z konkrétní nabídky dle svého zaměření a zájmu) a určitá část kreditní zátěže je ponechávána předmětům volitelným, které si můžete vybrat podle svého uvážení z celé nabídky fakult Univerzity Karlovy, v některých případech i jiných vysokých škol.

Co se zakončení předmětů týče, běžné je, že za splnění požadavků předmětu (ať už to je docházka, úspěšné složení testu, odevzdání eseje, či jiné seminární práce) dostanete zápočet, což je prostě fajfka, že jste udělali to, co jste měli. Zpravidla jsou na jeho získání dva pokusy. V některých případech už tak budete mít od předmětu pokoj, někdy vás ale ve zkouškovém může čekat i zkouška, která bývá o něco přísnější a náročnější a dostanete za ni i známku (pozor, 4 už je na vysoké známka „neprospěl(a)“!). V pár případech se předmět uzavírá jenom zkouškou, tedy bez potřeby zápočtu. Na zkoušku máte většinou tři pokusy.

Plnění předmětu si z daného semestru, kde jste ho měli zapsaný, můžete natáhnout – zápočet ale musíte mít splněný do konce stejného akademického roku, jinak předmětem neprojdete. U zkoušky na to máte ještě o rok navíc, tedy do konce bezprostředně následujícího AR.

S ohledem na předchozí dvě kategorie má tedy každý předmět nějakou kreditovou dotaci podle své obtížnosti. Předměty, které vám dají zabrat v semestru i o zkouškovém, vám vynesou třeba 5, nebo 7 kreditů a zábavné „volitelňáky“ zpravidla 2, nebo 3.

Harmonogram akademického roku 2019/20

Kompletní harmonogram akademického webu najdete na webu FF, tedy zde.

Studijní oddělení

Důležitou součástí fakulty je samozřejmě studijní. Pokud potřebujete vyřešit nějaký problém, se kterým Vám nepomůžou ani kamarádi, ani vyučující, tzn. technické záležitosti, různé oficiální žádosti a tak podobně, obraťte se na ně. Úřední hodiny studijního, i rozšířené konzultační hodiny jednotlivých pracovníků naleznete zde.

Společný základ

Každý student Fildy (krom nově akreditovaných oborů učitelství), ať už studuje fonetiku, hispanistiku, či historii, si musí projít dvěma částmi společného základu.

Jednou je zkouška z cizího jazyka na úrovni B2. Vybrat si můžete mezi francouzštinou, němčinou, ruštinou, španělštinou, nebo italštinou. Je písemná (taková klasika – má poslechovou a gramatickou část, kousek na porozumění textu a na závěr napíšete krátkou esej na zadané téma) a ústní (krom klasického povídání si dopředu přečtete delší odborný text v daném jazyce a u zkoušky ho budete probírat).

Pokud jste v posledních 10 letech získali z nějakého z těchto jazyků certifikát, může se vyhnout písemné zkoušce a plníte pak jen ústní – následující certifikáty JC bez problémů uznává (dejte si však pozor, u některých záleží i na známce, nebo bodech):

Francouzština: DELF-DALF B2/C1, TCF B2/C1, Unicert 2–4
Němčina: Goethe-Zertifikat B2, C1, C2; UniCert 2–4; TestDaF; ÖSD ZB2, ZC1, ZC2; DSD II
Ruština: TRKI-2; TRKI-3; TRKI-4; Unicert 2-4
Španělština: El Diploma de Espaňol Nivel B2, C1

Druhou částí povinné výbavy studenta jsou dva semestry libovolného kurzu filozofie ze široké nabídky, co škola nabízí. Filozofie z povinného základu je v každém semestru za 3 kredity, dohromady tedy musíte mít 6. Pokud jste z Učitelství, tato povinnost se vás netýká.

Za to však jako student učitelství na FF musíte splnit Proseminář akademické práce. Jde o kurz, který poskytne studentům úvodní seznámení s principy odborné činnosti v oblasti humanitních, včetně metod věděcké práce, základů odborného psaní a tak dále. Kurz probíhá online.

Pokud se stane, že nedosáhnu na ten ideální počet 60 kreditů za rok, kolik mi stačí, abych prošel/prošla do dalšího ročníku?
pro zápis do 2. ročníku v součtu nejméně 50 kreditů*
pro zápis do 3. ročníku v součtu nejméně 90 kreditů
pro zápis do 4. ročníku v součtu nejméně 120 kreditů
pro zápis do 5. ročníku v součtu nejméně 150 kreditů
pro zápis do 6. ročníku v součtu nejméně 180 kreditů

*Pokud si za své první dva semestry zapíšete předměty za více než 75 kreditů, zvyšuje se minimální počet kreditů na 60.

Maximální podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia je 20 %, tedy pro postup do druháku vám bude počítáno jen 10 kreditů za volitelné předměty. Oficiálně se do nového úseku studia musíte zapsat i v SISu, o tom více později.

Anglistika a amerikanistika a její ústavy

Ke studiu se vám budou hodit knihovna Anglistiky a amerikanistiky, knihovna FF UK, systém Moodle (kde má většina anglistických předmětů vystaveny výukové materiály, tak se do kurzů v aplikaci nezapomeňte přihlásit), stránky našich i jiných kateder a ústavů (např. a JC), laboratoř výpočetní techniky (LVT), která zajišťuje přístup do sítě a na internet, tisk atd. a konzultační hodiny vyučujících a úřední hodiny sekretariátu ÚAJD i UALK.

A na závěr, studijní plán pro svůj obor naleznete pod odkazem níže:

sdružené studium (dvouobor) Anglistiky-amerikanistiky
samostatné studium (jednoobor) Anglistiky-amerikanistiky
sdružené studium Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

sites2 síť webů > SCHWA > News > Studium // Studies > Jak se stát Bc. na anglistice